Termat dhe Kushtet:

  1. Zbritja aplikohet tek produktet
  2. Oferta është e vlefshme vetëm në www.evergreen.al
  3. Produktet janë subjekt i gjendjes së stokut
  4. Evergreen ka të drejtë të ç’aktivizojë zbritjen në çdo moment, pa njoftim