Termat dhe Kushtet:

  1. Zbritja aplikohet tek produktet duke përdorur kuponin EASTER2021
  2. Oferta është e vlefshme vetëm në www.evergreen.al
  3. Produktet janë subjekt i gjendjes së stokut
  4. Evergreen ka tĂ« drejtĂ« tĂ« ç’aktivizojĂ« zbritjen nĂ« çdo moment, pa njoftim